Sieć wodno-kanalizacyjna – jak działa?

Ciężko ukryć, że dbałość o sieci wodno-kanalizacyjne to istotna czynność. Ta czynność zapewnienia kolejnym pokoleniom dostęp do pitnej wody. Niestety woda może stać się deficytowa z powodu większej ilości zanieczyszczeń.Mimo tego, że aż 75 procent powierzchni Ziemi jest pokryta wodą, to na podstawie szacunków Światowej Organizacji Zdrowia około 5 miliardów, czyli aż ¾ ludzkiej populacji, żyje w niedostatku tej cieczy.

Bezsprzecznie ciecz z naziemnych źródeł jest coraz bardziej zanieczyszczona. Rezultatem tego jest źródło chorób i dolegliwości. WHO informuje, że w przypadku, gdy te trendy nie zmienią się, to pod koniec tej dekady – w 2030 roku – świat będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do 60 procent zapotrzebowania na czystą wodę pitną.

Jak są zasady działania sieci wodno-kanalizacyjnej w naszym kraju?

Systemy kanalizacyjne czy też krócej „kanalizacja”, czyli system rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych albo sanitarnych. Systemy kanalizacyjne dzielą się na kanalizację pełną czy też częściową. W największym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa metodą grawitacyjną. Natomiast w mniejszym stopniu stosowane są układy nadciśnieniowe albo podciśnieniowe. Na tę chwilę najczęściej spotykanymi systemami ściekowymi w naszym kraju są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najbardziej popularną siecią była kanalizacja ogólnospławna, a w niej pomijano ilość zanieczyszczeń które są dostarczane do odbiornika wód. Z racji na coraz większą świadomość ekologiczną a także dbanie o jakość wody, ludzie rezygnują z budowania instalacji tego typu, aby stawiać te bardziej ekologiczne i bardziej wydajnych systemów kanalizacyjnych.

już sieci kanalizacyjne, czy też te które dopiero powstają najczęściej zaliczane są do układów, które pracują w sposób grawitacyjny.

Źródło: Roboty Kanalizacyjne w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *